Stočna hrana

stocna hrana2

STOČNA HRANA-SIROVINE ZA ISHRANU STOKE
KUKURUZ 45/1 
MEŠANA PREKRUPA 25/1
STOČNO BRAŠNO 30/1
KUKURUZ MLEVENI-JARMA 25/1

 

FARMERSKI KONCENTRATI ZA TOV PILIĆA
PSB1 ROSS starter 23%
PSB2 ROSS grover 21%
PSB3 ROSS finišer 19%
PSB1  COOB starter 22%
PSB2  COOB grover 20%
PSB3  COOB finišer 18%

 

POTPUNE KRMNE SMEŠE - KONCENTRATI ZA ISHRANU STOKE
Koncentrat za brojilere bk-1     10/1 25/1 50/1
Koncentrat za brojilere bk-2     10/1 25/1 50/1
Koncentrat za brojilere bk-3     10/1 25/1 50/1
Koncentrat za nosilje I Faza     10/1
Koncentrat za nosilje II Faza    10/1
Koncentrat za prasad P-1 (do 15kg)   10/1
Koncentrat za prasad P-2 (15-20kg)   10/1
Koncentrat za tov svinja TS-1 (25-60kg)     10/1
Koncentrat za tov svinja TS-2(60-100kg)    10/1
Koncentrat za krmače u laktaciji                  10/1
Koncentrat za krave muzare (za preko 20l mleka)   40/1
Koncentrat za jagnjad J-1 do 15 kg 10/1
Koncentrat za jagnjad J-2 od 15 kg do 30 kg 10/1