Poziv na vanrednu skupštinu akcionara

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionarskog društva "Makovica" AD Mladenovac na osnovu člana 13 Statuta preduzeća za skladištenje i preradu žitarica i proizvodnju hleba i peciva "Makovica" AD iz Mladenovca. Generalni direktor preduzeća na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 4.11.2019. godine, saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara. Sednica će se održati dana 13.12.2019. godine sa početkom u 13h u prostoru upravne zgrade u sedištu preduzeća u Mladenovcu, ul. Savića mlin br. 9.

Originalan dokument u nastavku: