Optimalni rok za setvu pšenice

Vreme je za setvu pšenice! Očekuje se više od 500.000 hektara pod ovom kulturom.
 
Prošle godine je pod pšenicom bilo više od 530.000 hektara. Očekuje se da se isto ponovi i u ovoj sezoni. Optimalno vreme za setvu je od 5. do 25. oktobra.
Površine ili prinos?
Direktor fonda "Žita Srbije" Vukosav Saković očekuje da pšenica bude posejana na oko 610.000 hektra. Dodaje da je proizvodnja pšenice najjeftinija u odnosu na druge ratarske kulture, ali i da se od posejanog useva na 50 hektara ne može živeti do naredne žetve.
Agrarni analitičar Žarko Galetin smatra da bi trebalo da radimo na prinosima, tako da se po hektaru dobije pet i po do šest tona, a nikako povećavati površine. Očekuje više od 500.000 hektara.
Kvalitet pšenice
Dr Novica Mladenov skreće pažnju na to da od 1. januara 2018. godine stupa na snagu Pravilnik o kvalitetu pšenice. Poljoprivrednici bi zato, prilikom setve, trebalo da obrate pažnju na to koje seme kupuju i da tokom vegetacije primene sve neophodne agrotehničke mere, da bi postigli što bolji kvaliteta zrna i visoke prinose.
"Dobro bi bilo kada bi pšenice ove jeseni zauzela od 550.000 do 600.000 hektara, ne samo zbog plodereda već i zato što žito, za razliku od drugih ratarskih kultura, najpre dospeva", rekao je Mladenov za Dnevnik.
 
Izvor: Dnevnik.rs