VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

MERENJE

SpacerShow

U Makovici A.D. vrši se usluga merenja na vagi III merne grupe , maksimalne nosivosti do 60t.