VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

MELJAVA

 

Makovica A.D. vrši usluge prijema merkantilne pšenice JUS kvaliteta i njeno izmeljavanje u sledećem odnoosu:

1. samo za stočno brašno, u odnosu 100kg mer. pšenice:100kg stočnog brašna 
2. samo za jelovno brašno, u odnosu 100kg mer. pšenice:64kg jelovnog brašna
3. kombinovano, u odnosu 100kg mer. pšenice:31kg stočnog brašna i 48 kg jelovnog brašna