VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

PECIVO MASNO

Burek sa sirom

 

Masno pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ). Burek sa sirom je pravilnog okruglog oblika težine 1 kg , sjajno rumene kore, kora lepo pečena , hrskava, svojstven vrsti proizvoda. Burek sa sirom je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod se karakteriše lakom razdvojivosti međusobno povezanih slojeva pečenog testa među kojih se nalaze slojevi masnoće i sira. Spoljni slojevi gotovog proizvoda imaju izraženiju tvrdoću od unutrašnjih. Fil od sira je odgovarajuće boje, homogen i ravnomerno raspoređen. Miris i ukus prijatan i svojstven toj vrsti proizvoda.

 

Burek sa mesom

 

Masno pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ). Burek sa mesom je pravilnog okruglog oblika težine 1 kg , sjajno rumene kore, kora lepo pečena , hrskava, svojstven vrsti proizvoda. Burek sa mesom je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod se karakteriše lakom razdvojivosti međusobno povezanih slojeva pečenog testa među kojih se nalaze slojevi masnoće i mesa. Spoljni slojevi gotovog proizvoda imaju izraženiju tvrdoću od unutrašnjih. Fil od mesa je odgovarajuće boje, homogen i ravnomerno raspoređen. Miris i ukus prijatan i svojstven toj vrsti proizvoda.

 

Potkovica sa sirom

 

Masno pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ). Proizvod je oblika potkovice težine 200 gr+ , sjajno rumene kore, kora lepo pečena , hrskava, svojstven vrsti proizvoda. Potkovica je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod se karakteriše lakom razdvojivosti međusobno povezanih slojeva pečenog testa među kojih se nalaze slojevi masnoće i sira. Spoljni slojevi gotovog proizvoda imaju izraženiju tvrdoću od unutrašnjih. Fil od sira je odgovarajuće boje, homogen i ravnomerno raspoređen. Miris i ukus prijatan i svojstven toj vrsti proizvoda.