VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

PECIVO LISNATO KVASNO

Puter kifla par

 

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Buter kifla  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika kifle veličine 10 cm x 7 cm ,visine 3 cm i težine 0,050 kg , Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin kao i miris na marmeladu. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa marmeladom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Puter kifla

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik )spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Buter kifla  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika kifle veličine 13 cm x 8 cm ,visine 4 cm i težine 0,070 kg , Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin kao i miris na marmeladu. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa marmeladom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Kroasan prazan

 

Kroasan je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika kroasana veličine 19 cm x 8 cm ,visine 5 cm i težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje bez mirisa , sjajna kora, ujednačena sa dekoracijom susama. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina posipa, prijatna aromatičnost izražena od pečenog susama. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Rolnica sa džemom

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Rolnica sa đžemom je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je pravougaonog oblika veličine 12 cm x 9 cm ,visine 5 cm i težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, margarin i miris na đžem. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil marmelade je odgovarajuće boje i ravnomerno raspoređen. Miris je tipičan, ukus tipičan i prijatan, aromatičnost izražena.Topivost svojstvena.

 

Rolnica sa makom

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Rolnica mak  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika pravougaonika veličine 12 cm x 9 cm ,visine 5 cm i težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje bez mirisa , sjajna kora, ujednačena. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa makom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan, aromatičnost izražena od fila maka. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Rolnica sa sirom

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik )spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Rolnica sa sirom  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika pravougaonika veličine 12 cm x 9 cm ,visine 5 cm i težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin. sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa sirom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda. Susam je odgovarajuće boje i ravnomerno raspoređen.

 

Šapica

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Šapica  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika "šapice" veličine 12 cm x 9 cm ,visine 5 cm i težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin. sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa jabukom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Viršla u testu

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Rolovana viršla je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je roln oblika veličine 16 cm x 6 cm ,visine 4 cm i težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje bez mirisa , sjajna kora, ujednačena sa dekoracijom susama. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina posipa susama na površini proizvoda kao i dovoljnja količina nadeva viršle, prijatna aromatičnost izražena od pečenog susama. Susam je odgovarajuće boje i ravnomerno raspoređen. Miris je tipičan ,ukus tipičan, prijatan, aromatičnost izražena od viršle. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Kroasan sa šunkom

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Kroasan je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika kroasana veličine 19 cm x 8 cm ,visine 5 cm i težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje bez mirisa , sjajna kora, ujednačena. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično. Šunka je određene veličine i ravnomerno raspoređena u proizvodu. Miris i ukus tipičan i prijatan, aromatičnost izražena. Topivost svojstvena.

 

Pica rolnica

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Pica rolnica  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika pravougaonika veličine 12 cm x 9 cm ,visine 5 cm i težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin. sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil za picu je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda. Susam je odgovarajuće boje i ravnomerno raspoređen.

 

Korpica sa eurokremom

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Korpica sa eurokremom je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika korpice veličine 12 cm x 9 cm ,visine 4 cm i težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje bez mirisa , sjajna kora, ujednačena. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila eurokrema. Fil od eurokrema je odgovarajuće boje i ravnomerno raspoređen. Miris je tipičan, ukus tipičan i prijatan, aromatičnost izražena.Topivost svojstvena.

 

Rolovana viršla

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Rolovana viršla je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je roln oblika veličine 16 cm x 6 cm ,visine 4 cm i težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje bez mirisa , sjajna kora, ujednačena sa dekoracijom susama. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina posipa susama na površini proizvoda kao i dovoljnja količina nadeva viršle, prijatna aromatičnost izražena od pečenog susama. Susam je odgovarajuće boje i ravnomerno raspoređen. Miris je tipičan ,ukus tipičan, prijatan, aromatičnost izražena od viršle. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Puž sa sirom

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Puž sa sirom  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je okruglog oblika puža pravilno formiranog , težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin. sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa sirom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda .

Puž sa makom

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Puž sa sirom  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je okruglog oblika puža pravilno formiranog , težine 0,100 kg , Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin. sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa sirom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda .