VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

PECIVO LISNATO BEZKVASNO

Koktel pecivo

 

Bezkvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) psad u grupu „ Druge vrste pekarskih proizvoda“. Koktel pecivo  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je kockastog oblika dužine 4 x 4 cm , a visine 4 cm i težine 200 gr . Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin , sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa sirom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda. Susam je odgovarajuće boje i ravnopmerno raspoređen.

 

Masna pogačica

 

Bezkvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu „ Druge vrste pekarskih proizvoda“. Masna pogačica  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je četvrtastog oblika dužine 8 cm , širina 8 cm , visine 6 cm i težine 0,070 . Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin , sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Pašteta sa sirom

 

Bezkvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) psad u grupu „ Druge vrste pekarskih proizvoda“. Pašteta sa sirom  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika trougla dužine 12 cm , a visine 3 cm i težine 0,070 . Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin , sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa sirom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Pašteta sa sirom (2x50g)

 

Bezkvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) psad u grupu „ Druge vrste pekarskih proizvoda“. Pašteta sa sirom  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika trougla dužine 12 cm , a visine 3 cm i težine 0,070 . Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin , sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa sirom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Raviola sa mesom

 

Bezkvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) psad u grupu „ Druge vrste pekarskih proizvoda“. Raviola sa mesom  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika lepeze dužine 13 cm , a visine 7 cm i težine 100 gr . Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin , sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa mesom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.

 

Raviola sa sirom

 

Bezkvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) psad u grupu „ Druge vrste pekarskih proizvoda“. Raviola sa sirom  je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika lepeze dužine 13 cm , a visine 7 cm i težine 100 gr . Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500, maragarin , sjajna kora. Na preseku se jasno vide listići koji dolaze do izražaja i koji su karakteristični za lisnato pecivo, fina porozna struktura, puno šupljikava, listanje odlično, i dovoljna količina fila. Fil sa sirom je odgovarajuće boje, ravnomerno raspoređen u proiozvodu. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan. Topivost svojstvena ovoj vrsti proizvoda.