VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

KORE

Integralne kore

 

kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po Pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Integralne kore su proizvod kockastog oblika veličine 35 x 35 cm. Svetlo smeđe boje koju karakteriše integralno brašno od celog zrna pšenice. Miris i ukus svojstveni brašnu od celog zrna pšenice.

 

Domaće kore za gibanicu

 

kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po Pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ) spada u grupu druge vrste pekarskih proizvoda. Kora je proizvod kockastog oblika veličine 35 x 35 cm. Bledo žućkaste boje, bez stranih mirisa. Miris svojstven brašnu T-500.