VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

KOLAČI SLANI


Integralne kim perece

 

integralne kim perece: Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ). Slani štapić je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika štapića veličine 180 cm x 20 cm . Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500. Sjajna kora ujednačena sa dekoracijom susama. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan , aromatičnost izražena od pečenog susama. miris je karakterističan i za integralno brašno. Susam je odgovarajuće boje i ravnomerno raspoređen.

 

Kim perece

Kim perece su gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je lepe, rumene boje oblika perece, mirisa karakterističnog za brašno T-500. Sjajna kora ujednašena sa dekoraciom kima. Miris je tipičan, ukus tipičan, prijatan, aromatišnost izražena od pešenog kima. Kim je ravnomereno raspoređen.

 

Integralni štapići

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ). Slani štapić je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika štapića veličine 180 cm x 20 cm . Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500. Sjajna kora ujednačena sa dekoracijom susama. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan , aromatičnost izražena od pečenog susama. Susam je odgovarajuće boje i ravnomerno raspoređen.

 

Slani štapići

 

Kvasno lisnato pecivo je proizvod koji po pravilniku o kvalitetu žita , mlinskih i pekarskih proizvoda , testenina i brzo srznutih testa ( Sl. List br. 52/95 i Sl. List SCG br. 56/2003. – dr. Pravinlik i 4/2004. dr. Pravilnik ). Slani štapić je gotov pečeni proizvod koji ne zahteva nijednu operaciju pre konzumacije prilikom prodaje. Proizvod je oblika štapića veličine 180 cm x 20 cm . Proizvod je lepe rumene boje mirisa karakterističnog za brašno T-500. Sjajna kora ujednačena sa dekoracijom susama. Miris je tipičan, ukus tipičan , prijatan , aromatičnost izražena od pečenog susama. Susam je odgovarajuće boje i ravnomerno raspoređen.