VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

STOČNA HRANA

 

STOČNA HRANA-SIROVINE ZA ISHRANU STOKE

KUKURUZ 45/1 

SUNCOKRETOVA SAČMA  10/1                         

MEŠANA PREKRUPA 35/1

STOČNO BRAŠNO 30/1

KUKURUZ MLEVENI-JARMA 25/1

SOJINA SAČMA 10/1

SOJIN GRIZ 10/1 40/1

PLEVASTI OČINJAK 35/1

OČINJAK 35/1

PLEVA 20/1

 
FARMERSKI KONCENTRATI ZA TOV PILIĆA
PSB1 ROSS starter 23%
PSB2 ROSS grover 21%
PSB3 ROSS finišer 19%
PSB1  COOB starter 22%
PSB2  COOB grover 20%
PSB3  COOB finišer 18%
 
PREDSMEŠE ZA ISHRANU STOKE
Dopunska smeša za ishranu tovnih svinja DS-TS Super Zeleni 10/1

Dopunska smeša za ishranu tovnih pilića DS-TP Super Žuti 25/1

Dopunska smeša za ishranu kokošaka nosilj Super Sivi 50/1
 
POTPUNE KRMNE SMEŠE - KONCENTRATI ZA ISHRANU STOKE

Koncentrat za brojilere bk-1     10/1 25/1 50/1

Koncentrat za brojilere bk-2     10/1 25/1 50/1

Koncentrat za brojilere bk-3     10/1 25/1 50/1

Koncentrat za nosilje I Faza     10/1

Koncentrat za nosilje II Faza    10/1

Koncentrat za prasad P-1 (do 15kg)   10/1

Koncentrat za prasad P-2 (15-20kg)   10/1

Koncentrat za tov svinja TS-1 (25-60kg)     10/1

Koncentrat za tov svinja TS-2(60-100kg)    10/1

Koncentrat za krmače u laktaciji               10/1

Koncentrat za krave muzare (za preko 20l mleka)   40/1

Koncentrat za jagnjad J-1 do 15 kg 10/1

Koncentrat za jagnjad J-2 od 15 kg do 30 kg 10/1

Hrana za golubove I 10/1

Hrana za golubove II 10/1