VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

ZAVRŠNI RAČUN

 

Klikom na linkove možete pogledati dokumenta:

 

Potvrda o registraciji redovnog godisnjeg finansijskog izvestaja 2010.pdf

MAKOVICA revizija 2010.pdf

MAKOVICA 2010.pdf