VESTI

Zapisnik sa redovne skupstine akcionara

Kliknite na dokument....

 

OBAVEŠTENJE

 
Kliknite na dokument...
 
 
 

ISTORIJAT

„Makovica“ a.d., Mladenovac

 • Puni naziv preduzeća: Preduzeće za skladištenje i preradu žitarica i proizvodnju hleba i peciva „Makovica“ a.d., Mladenovac
 • Skraćeni naziv: „Makovica“ a.d., Mladenovac
 • Sedište preduzeća: Savića mlin br. 9, Mladenovac
 • Matični broj: 07042612
 • PIB: 101479554
 • Razvrstano u grupu srednjih pravnih lica.
 • Broj zaposlenih:
  - u poslovnoj 2013. godini: 287
 • Osnovna delatnost:
  - 015610 - prerada žitarica i proizvodnja hleba i peciva

        Osnivač preduzeća je Narodni odbor sreza Mladenovac, rešenjem broj 12014 od 17. jula 1950. godine. Do 1958. godine "Makovica" posluje kao uslužno mlinsko preduzeće, a 1958. godine dobija dozvolu za trgovačku meljavu i da se može baviti otkupom i prometom svih vrsta žitarica. Iste godine reorganizacijom "Žitomlina", Beograd, "Makovica" se pripaja filijali "Žitopromet" u Mladenovcu, Smederevskoj Palanci i Aranđelovcu. 1966. godine bivše komunalno preduzeće "Ishrana" koje se bavilo proizvodnjom i prodajom hleba integriše se sa "Makovicom", tako da se "Makovica" od 1966. godine bavi otkupom, preradom, proizvodnjom i plasmanom hleba. 1972. godine "Makovica" ulazi u sistem PKB Beograd. 1990. godine "Makovica" izlazi iz sistema PKB Beograd i posluje kao samostalno društveno preduzeće. 01. juna 1997. godine DP "Makovica" se organizovala kao društveno preduzeće u skladu sa Zakonom o preduzećima kako i danas posluje.
Do 1959. godine "Makovica" radi u objektima nasleđenim posle rata. 1959. godine "Makovica" pušta u funkciju silos od 1.000 vagona. 1961. godine vrši se rekonstrukcija mlina sa 2,5 na 5 vagona na 24 sata. 1967. godine sa 5 na 7 vagona na 24 sata, a 1992. godine u mlin se uvodi savremena oprema. 1969. godine izgrađen je magacinski prostor sa upravnom zgradom površine 4.000 m2. 1974. godine vrši se veća rekonstrukcija pekare gde se uvodi mašinska obrada testa i povećava kapcitet na poluautomatskim pećima, a 1983. godine vrši se druga rekonstrukcija gde se u proces proizvodnje uvodi savremena oprema čime se povećava kapacitet za 35%. 1980. godine izgrađuje se i pušta u funkciju novi silos od 1.500 vagona. 1994. godine "Makovica" izgrađuje hladnjaču kapaciteta 20 tona a 1995. godine i šok komoru kapaciteta 100 kg/h. 1998. godine "Makovica" uvodi gasifikaciju u proizvodnju.
Bavi se skladištenjem žitarica i proizvodnjom svih tipova brašna, proizvodnjom 15 vrsta hleba, 32 vrsta peciva koje proizvodi i kao smrznuto, kvas i beskvasno testo, proizvodnjom koncentrovane stočne hrane. Proizvodnja se odvija u pogonima u mlinu "Kosmaj" kapaciteta 70t za 24 h u mlinu "1. maj" u Belosavcima, pekari hleba kapaciteta 20t, pekari peciva u kojoj se proizvodi 3.000 komada peciva dnevno i smrznutog peciva 1.000 dnevno i u silosima čiji je kapacitet 2.500 vagona.
U 2007. godini izvršena je prodaja društvenog kapitala i tako se "Makovica" od društvenog preduzeća transformisala u akcionarsko društvo sa većinskim vlasnikom. Prema rešenju Agencije za privredne registre BD. 149421/2007 od 14.12. 2007. godine u Registru privrednih subjekata je upisan pun naziv firme: Preduzeće za skladištenje i preradu žitarica i proizvodnju hleba i peciva "Makovica" a.d., Mladenovac, Raška Vukadinovića 9, takođe je upisana i promena društvenog kapitala u akcijski kapital, kao i promena osnovnog kapitala iz CSD u EUR, sa iznosom 2.677.341,77 EUR
Sada, 2010 godine,  “Makovica” AD, je lider u mlinsko pekarskoj proizvodnji na teritoriji regiona, savremena pekara, silosi, mlionovi I radionica stočne hrane su opremljeni po svim svetskim standardima. Sertifikat HACCP standarda , I njegova primena u proizvodnji su garancija kontrolisanog visokog kvaliteta proizvoda.Asortiman je bitno proširen i  osavremenjen, Preko 25 vrsta osnovnog I specijalnog hleba,  70 vrsta peciva, 30 vrsta smrznutog testa , sve vrste brašna različite gramaže, I široka paleta stočne hrane čine našu ponudu širokom I sveobuhvatnom.Takođe nova vozila, obezbeđuju sigurnu i pouzdanu distribuciju u dogovoreno vreme, što je jedan od osnovnih uslova  saradnje na obostrano zadovoljkstvo.Sem ulaganja u proizvodne kapacitete dosta je uloženo I u edukaciju zaposlenih, tako da celokupan proces proizvodnje se odvija pod budnim okom tima tehnologa i menadžmenta.