VESTI
 
 
 
„MAKOVICA“ a.d. - Mladenovac - Savića mlin br. 9
Preduzeće za skladištenje i preradu žitarica i proizvodnju hleba i peciva

“Makovica” AD, je lider u mlinsko pekarskoj proizvodnji na teritoriji regiona. Savremena pekara, silosi, mlionovi i radionica stočne hrane su opremljeni po svim svetskim standardima. Sertifikat HACCP standarda i njegova primena u proizvodnji su garancija kontrolisanog visokog kvaliteta proizvoda.

Asortiman je bitno proširen i osavremenjen. Preko 25 vrsta osnovnog i specijalnog hleba,  70 vrsta peciva, 30 vrsta smrznutog testa , sve vrste brašna različite gramaže, i široka paleta stočne hrane čine našu ponudu širokom i sveobuhvatnom.

Takođe, nova vozila obezbeđuju sigurnu i pouzdanu distribuciju u dogovoreno vreme, što je jedan od osnovnih uslova  saradnje na obostrano zadovoljkstvo. Sem ulaganja u proizvodne kapacitete dosta je uloženo i u edukaciju zaposlenih, tako da se celokupan proces proizvodnje odvija pod budnim okom tima tehnologa i menadžmenta.

MAKOVICA A.D. vrši uslugu skladištenja i čuvanja merkantilne pšenice za račun dobavljača. U silosima se skladišti pšenica isključivo SRPS kvaliteta što podrazumeva sledeće: Vlaga 13%, Primese 2%, i Hektolitar 76%, pri čemu se Makovica A.D. kao skladištar obavezuje da će očuvati kvalitet i kvantitet predate merkantilne pšenice, kao i zaštitu od gamadi.


U Makovici A.D. se vrši usluga merenja na vagi III merne grupe , maksimalne nosivosti do 60t.

Makovica A.D. vrši usluge prijema merkantilne pšenice JUS kvaliteta i njeno izmeljavanje u sledećem odnoosu:

1. samo za stočno brašno, u odnosu 100kg mer. pšenice : 100kg stočnog brašna
2. samo za jelovno brašno, u odnosu 100kg mer. pšenice : 64kg jelovnog brašna
3. kombinovano, u odnosu 100kg mer. pšenice : 31kg stočnog brašna i 48 kg jelovnog brašna